Rivulet är ett konsultföretag som främst inriktar sig mot utveckling av livsmedelsprodukter med försöksanläggningar inom livsmedelsindustrin. Vår affärside är att göra detta kostnadseffektivt med korta ledtider då våra kunder är medelstora till mindre företag. Vi bedriver nära sammarbete med högskolan och testanläggningar samt tillverkare i södra Sverige.

Rivulet drivs och ägs av ingenjörer. Vi är ett familjeföretag som lägger stort värde i det vi gör och håller våra kunder högt.

Klas Ralvert
VD för Rivulet AB

           Rivulet AB, Skolmästarvägen 8, SE 224 67 Lund       ♦       +46(0)768 657 766
                         Copyright © 2011 Rivulet AB     Allt innehåll tillhör Rivulet AB
Untitled Document