Idédiskussion och analys
Vi har utvärderat många projekt genom åren och inom livsmedelsindustrin. Vi för en dialog med er och kartlägger svårigheter samt potential för projektet.


Bilden till höger visar en förpackning som vi tog fram.
Produktframställning i testmiljö
Rivulet bedriver nära sammarbete med processutvecklingscenters för livsmedel. Vi har också goda kontakter med utvecklings och forskningsorginisationer. Vi kan erbjuda en kostnadseffektiv produktframtagning fram till kommersiell produktion.


Bilden till höger visar en sorteringslinje.
Framtagning av pilotanläggning
Vi har genom åren utvecklat många små pilotanläggningar. Pilotanläggningen kan byggas i anslutning till deras verksamhet eller ställas i kundens lokaler beroende på vilken ledtid och kostnadseffektiv nivå man vill uppnå.


Bilden till höger visar ett projekt där vi har byggt upp en anläggning för ett livsmedelsföretag i södra Sverige.
Kartläggning och analys av produktflödet

Vi kan analysera och optimera produktflödet för anläggningen. Vi kan göra avancerade program i såsom Excel där användaren enkelt kan fylla i nyckeltal för att sedan få optimala paramaterar.


Bilden till höger är en mindre bild över produktflödet för ett större företag i södra Sverige. Här analyserade vi flödet och alternativlösningar.

Framställning av fullskalig anläggning

Rivulet har framställt ett par fullskaliga livsmedelsfabriker genom åren. Rivulet är en god sammarbetspartner då anläggningen skall uppskalas från pilotanläggning till fullskalig produktion. Rivulets roll varierar beroende på projektets storlek.


Bilden till höger är i en fabrik som började i pilotskala.

Internationellt och nationellt kontaktnätverk
Rivulet har ett brett och internationellt kontaktnätverk. Vi har byggt fabriker utomlands och har goda kontakter med diverse företag i Asienregionen.


Bilden till höger visar en invigning av en fabrik vi byggde i Thailand.
           Rivulet AB, Skolmästarvägen 8, SE 224 67 Lund       ♦       +46(0)768 657 766
                         Copyright © 2011 Rivulet AB     Allt innehåll tillhör Rivulet AB